Upoznaj svoja profesionalna interesovanja


Saznaj o profesionalnim oblastima i grupama zanimanja - uslovima rada, karakterističnim zanimanjima, zanimanjima u sistemu srednjeg obrazovanja itd.

Tehnologija

Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija

Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija


U ovu grupu zanimanja spadaju poslovi laboratorijskog ispitivanja različitih svojstava tla, voda i stena, snimanja i obrađivanja terenskih i laboratorijskih podataka, izrađivanja geotehničkih proračuna i grafičke dokumentacije, rad na poboljšanju tla - podloge u cilju pripreme za izgradnju objekta. U ovu grupu poslova spadaju i poslovi ekploatacija ruda, održavanje mehanizacije i opreme, kao i poslovi merenja i osmatranja meteoroloških pojava, prikupljanje podataka o vodostaju, protoku, temperaturi vode.
Mogu da rade u rudnicima, građevinskim preduzećima, meteorološkim stanicama, hidrometeorološkim zavodima, aerodromima, lukama, hidroelektranama, komunalnim preduzećima (vodovod i kanalizacija).

Šta je važno za rad?

Sposobnost shvatanja mehaničkih odnosa, snalaženje sa brojevima, shvatanje odnosa u ravni i prostoru, istraživačka radoznalost, opreznost, preciznost. Za rudare je neophodna fizička snaga i opšta telesna spretnost i izdržljivost, dobar vid i sluh kao i snalaženje u prostoru. Poželjno je da su smireni, oprezni, otporni na stres, disciplinovani, sposobni za timski rad.

Uslovi rada

Radi se uglavnom u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, a moguć je i rad ispod površine zemlje. Geološki tehničari mogu ponekad dugo pešačiti ili planinariti u različitim vremenskim uslovima poput vetra, kiše ili velikih vrućina. Izloženi su delovanju stalne buke, prašine, dimova, neugodnih mirisa i velikih temperaturnih promena. U oblasti rudarstva česta je izloženost buci alata i mašina pa je neophodno nošenje čepića za uši i druge zaštitne opreme.

Karakteristična zanimanja

Sa trogodišnjom školom:
Rukovalac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji

Sa četvorogodišnjom školom:
Geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju, Geološki tehničar za istraživanje mineralnih sirovina, Hidrološki tehničar, Meteorološki tehničar, Rudarski tehničar

Sa fakultetom:
diplomirani inženjer geologije (geolog mineralnih sirovina, geolog hidrogeologije, geolog geotehnike, geofizike, ...), diplomirani inženjer rudarstva (tehnolog površinske eksploatacije, tehnolog podzemne eksploatacije), diplomirani meteorolog, ...


Kada klikneš na link desno pojaviće se upitnik koji će ti pomoći da proceniš da li ti je ova oblast zanimljiva. Rezultat koji ćeš dobiti je mera tvoje lične procene.


Odaberi grupu zanimanja iz menija ispod kako bi se prikazale opširnije informacije o njoj:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF