Upitnik - Sposobnosti


Na sledećim stranama su upitnici koji će ti pomoći da odrediš svoje sposobnosti.

proc

Strana: 1 od 6
Pitanja
1.   U tvoju školu će doći vršnjaci iz drugog grada. Želite da ih upoznate sa svojom školom kroz kratak, interesantan sastav. Pisanje sastava bi za tebe bilo:  
1

2

3

4

5
2.   Učestvuješ u igri u kojoj za jedan pojam treba da navedeš što više reči sa istim značenjem (sinonima). Ovo bi za tebe bilo:  
1

2

3

4

5
3.   Treba da pročitaš kratku priču i da sažeto napišeš o čemu se radi. Ovo bi za tebe bilo:  
1

2

3

4

5
4.   Kraći tekst treba preraditi tako da ostane isti smisao ali da većinom bude sastavljen od drugih reči.Ovo bi za tebe bilo:  
1

2

3

4

5
5.   Na televiziji je bio vrlo interesantan film. Tvoji prijatelji ga nisu gledali i traže od tebe da im slikovito ispričaš sadržaj. Ovo je tebi:  
1

2

3

4

5
6.   Potrebno je da u svom odeljenju održiš predavanje na temu koja ti je interesantna. Ovo bi za tebe bilo:  
1

2

3

4

5
7.   Bili ste na ekskurziji. Po povratku, za školski list treba da napišeš prilog o ekskurziji. Ovo bi za tebe bilo:  
1

2

3

4

5

Napomena: Važno je da imaš u vidu da rezultat koji ćeš dobiti nije prava mera tvojih sposobnosti, već tvoja lična procena.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF