Upitnik - Tehnika


Na ovoj strani je upitnik koji će ti pomoći da odrediš svoja profesionalna interesovanja.

Pojedinačni upitnici:  Rad na pružanju pomoći ljudima   Lične usluge   Trgovina, ugostiteljstvo i turizam   Ekonomija, pravo i administracija   Rad sa biljkama   Rad sa životinjama   Kultura i umetnost   Javno informisanje i mediji   Elektrotehnika   Mašinstvo   Građevinarstvo i arhitektura   Saobraćaj i telekomunikacije   Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija   Hemija, farmacija, tehnologija   Industrijska proizvodnja   Odbrana, bezbednost i zaštita   Zanati 
Saobraćaj i telekomunikacije

Saobraćaj i telekomunikacije

Ova grupa zanimanja obuhvata prevoz putnika i roba i poštanskih pošiljki (upravljanje saobraćajnim sredstvima, planiranje, organizaciju, praćenje i kontrolu) u saobraćaju vazdušnim, vodenim, drumskim i železničkim putem. Takođe, u poslove iz ove oblasti spadaju prijem, obrada i prenošenje različitih informacija.

Šta je važno za rad?

Za uspešno obavljanje ove oblasti zanimanja važno je: razvijenost čula vida i sluha, normalno funkcionisanje nervnog sistema, shvatanje načina rada mašina i uređaja, snalaženje u prostoru, promišljenost, preciznost, odgovornost, organizovanost, snalaženje sa brojevima, ...

Uslovi rada

Ovi poslovi uglavnom se obavljaju u zatvorenom prostoru ( kabine prevoznih sredstava, kancelarije, pultovi i šalteri ...), mada se neki poslovi obavljaju i na terenu (prilikom postavljanja i održavanja različitih uređaja ili dostavljanja robe i pošiljki).

Karakteristična zanimanja:

Sa trogodišnjom školom:

Sa četvorogodišnjom školom:

Sa visokom školom strukovnih studija:

saobraćajni inženjer

Sa fakultetom:

diplomirani saobraćajni inženjeri drumskog železničkog i vazdušnog saobraćaja, logistike, ...

Proceni u kojoj meri bi ti činilo zadovoljstvo da obavljaš sledeće poslove:
Svakoj aktivnosti daj ocenu od 1 do 5, kao u školi, pri čemu ocena 1 znači da ti ta aktivnost upošte ne bi pričinjavala zadovoljstvo, a ocena 5 da bi ti činila veoma veliko zadovoljstvo.
1.   Upravljati prevoznim sredstvima  
1

2

3

4

5
2.   Praviti red vožnje autobusa, vozova i drugih transportnih sredstava  
1

2

3

4

5
3.   Organizovati prevoz putnika i robe  
1

2

3

4

5
4.   Slati informacije o kretanju voza, autobusa, aviona, korišćenjem telekomunikacione opreme  
1

2

3

4

5
5.   Voditi dokumentaciju o prevozu (o vrsti i količini robe, ceni prevoza, planu putovanja)  
1

2

3

4

5
6.   Organizovati prijem i dostavu poštanskih pošiljaka (pisma, paketi)  
1

2

3

4

5
7.   Primati i dostavljati novčane pošiljke  
1

2

3

4

5
8.   Vršiti tehničke preglede i osiguranje vozila  
1

2

3

4

5
9.   Postavljati i održavati hardver i softver telekomunikacionih sistema  
1

2

3

4

5
10.   Postavljati, proveravati i popravljati internet, telefonske i televizijske kablove i drugu opremu za prenos i emitovanje informacija  
1

2

3

4

5

Napomena: Važno je da imaš u vidu da rezultat koji ćeš dobiti nije prava mera tvojih profesionalnih interesovanja, već tvoja lična procena.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF