Upitnik - Zanati


Na ovoj strani je upitnik koji će ti pomoći da odrediš svoja profesionalna interesovanja.

Pojedinačni upitnici:  Rad na pružanju pomoći ljudima   Lične usluge   Trgovina, ugostiteljstvo i turizam   Ekonomija, pravo i administracija   Rad sa biljkama   Rad sa životinjama   Kultura i umetnost   Javno informisanje i mediji   Elektrotehnika   Mašinstvo   Građevinarstvo i arhitektura   Saobraćaj i telekomunikacije   Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija   Hemija, farmacija, tehnologija   Industrijska proizvodnja   Odbrana, bezbednost i zaštita   Zanati 
Umetnički zanati

Umetnički zanati

Proizvodi umetničkih zanata uglavnom imaju estetska i dekorativna svojstva. Njihovi koreni su u starim tradicionalnim zanatima. Prvenstveno su vezani za gradske sredine. Umetničke zanatlije danas prate i koriste nove tehnologije obrade sirovina. Uglavnom se orijentišu na izradu unikatnih predmeta, a često se uspešno plasiraju i na tržištu (graditelj violina, drvorezbar, vitražista, juvelir, pozlatar, graver, izradjivač mozaika, veza, intarzija, firmopisac, kaligraf, ...).

Šta je važno za rad?

Za obavljanje zanatskih poslova važna je spretnost ruku i prstiju. Zavisno od zanata potrebne su različite sposobnosti. Tako je za krojenje ili oblikovanje važno i shvatanje odnosa u ravni i prostoru, za popravke mašina i uređaja važno je i shvatanje načina rada mašina i uređaja i shvatanje odnosa u ravni i prostoru a za umetničke zanate maštovitost, naklonost prema lepom, kreativnost i komunikativnost.

Uslovi rada

Zavise od oblasti rada, neki se zanati obavljaju u zatvorenim mirnim i dobro osvetljenim prostorijama a neki u bučnim radionicama. Koriste se različiti materijali (kamen, drvo, metal, tkanine, koža, razni prehrambeni sastojci itd). Takođe se koriste i posebni alati.

Karakteristična zanimanja:

Sa trogodišnjom školom:

(linkovi se otvaraju u novom prozoru)
Livac kalupar, Tapetar - dekorater

Sa četvorogodišnjom školom:

Savremeni zanati

Savremeni zanati

Praktična znanja i veštine za obavljanje različitih poslova mogu se steći usrednjim stručnim školama. Posle trogodišnjeg školovanja mogu se u različitim oblastima steći različita zanimanja:
Proizvodnja i prerada hrane - pekar, mesar
Ugostiteljstvo - kuvar, poslastičar
Tekstilstvo i kožarstvo - obućar, modni krojač, tapetar
Građevinarstvo - dekorater zidnih površina, keramičar - teracer - pećar, zidar - fasader, tesar, monter suve gradnje, staklorezac, rukovalac građevinskom mehanizacijom, ...
Obrada drveta - stolar
Grafičarstvo - knjigovezac, firmopisac
Mašinstvo i obrada metala – automehaničar, autolimar, bravar, mašinbravar, instalater, mehaničar grejne i rashladne tehnike, mehaničar optike, časovničar, mehaničar - oružar, precizni mehaničar, zlatar, ...
Elektrotehnika – autoelektričar, elektromehaničar, elektroinstalater, elektromonter

Šta je važno za rad?

Za obavljanje zanatskih poslova važna je spretnost ruku i prstiju. Zavisno od zanata potrebne su različite sposobnosti. Tako je za krojenje ili oblikovanje važno i shvatanje odnosa u ravni i prostoru, za popravke mašina i uređaja važno je i shvatanje načina rada mašina i uređaja i shvatanje odnosa u ravni i prostoru a za umetničke zanate maštovitost, naklonost prema lepom, kreativnost i komunikativnost.

Uslovi rada

Zavise od oblasti rada, neki se zanati obavljaju u zatvorenim mirnim i dobro osvetljenim prostorijama a neki u bučnim radionicama. Koriste se različiti materijali (kamen, drvo, metal, tkanine, koža, razni prehrambeni sastojci itd). Takođe se koriste i posebni alati.

Karakteristična zanimanja:

Sa trogodišnjom školom:

Sa četvorogodišnjom školom:

Stari zanati

Stari zanati

Iako isčezavaju, usluge dobrih majstora i danas su dobro došle. Navešćemo neke od njih: izrađivač kora, sarač, rukavičar, krznar, šeširdžija, užar, voskar, terzija, abadžija, jorgandžija, tkač, ćilimar, bačvar, potkivač, limar, ... Stari zanati ne postoje u sistemu srednjeg obrazovanja u Srbiji, već se mogu izučavati kod majstora, u zanatlijskim radionicama.

Šta je važno za rad?

Za obavljanje zanatskih poslova važna je spretnost ruku i prstiju. Zavisno od zanata potrebne su različite sposobnosti. Tako je za krojenje ili oblikovanje važno i shvatanje odnosa u ravni i prostoru, za popravke mašina i uređaja važno je i shvatanje načina rada mašina i uređaja i shvatanje odnosa u ravni i prostoru a za umetničke zanate maštovitost, naklonost prema lepom, kreativnost i komunikativnost.

Uslovi rada

Zavise od oblasti rada, neki se zanati obavljaju u zatvorenim mirnim i dobro osvetljenim prostorijama a neki u bučnim radionicama. Koriste se različiti materijali (kamen, drvo, metal, tkanine, koža, razni prehrambeni sastojci itd). Takođe se koriste i posebni alati.

Karakteristična zanimanja:

(linkovi se otvaraju u novom prozoru)
Bačvar, Ćilimar, Izrađivač stare nošnje (terzija i abadžija), Izrađivač veza, Opančar, Sarač

Proceni u kojoj meri bi ti činilo zadovoljstvo da obavljaš sledeće poslove:
Svakoj aktivnosti daj ocenu od 1 do 5, kao u školi, pri čemu ocena 1 znači da ti ta aktivnost upošte ne bi pričinjavala zadovoljstvo, a ocena 5 da bi ti činila veoma veliko zadovoljstvo.
1.   Baviti se umetničkim zanatima  
1

2

3

4

5
2.   Baviti se savremenim zanatima  
1

2

3

4

5
3.   Baviti se starim zanatima  
1

2

3

4

5

Napomena: Važno je da imaš u vidu da rezultat koji ćeš dobiti nije prava mera tvojih profesionalnih interesovanja, već tvoja lična procena.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF