Upitnik - Sposobnosti


Na ovoj strani je upitnik koji će ti pomoći da odrediš svoje sposobnosti.

Pojedinačni upitnici:  Snalaženje sa rečima   Snalaženje sa brojevima   Shvatanje načina rada mašina i uređaja   Shvatanje odnosa u ravni i prostoru   Spretnost ruku i prstiju   Snalaženje sa ljudima 

Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje odnosa u ravni i prostoru nam omogućava da sagledamo odnose delova i celine u ravni, da zamišljamo trodimenzionalni izgled predmeta, njihov izgled pod različitim uglom gledanja i u različitim položajima, da dvodimenzionalni prikaz (skica, mapa, crtež) zamislimo u prostoru, da se snalazimo u prostoru.

Zanimanja za koja je ova sposobnost važna

Administrator računarskih mreža, Aranžer u trgovini, Armirač - betonirac, Autoelektričar, Aviotehničar za elektronsku opremu vazduhoplova, Aviotehničar, Bravar / mašinbravar, Brodovođa, Dizajner odeće, Dizajner proizvoda od kože, Dizajner tekstilnih materijala / tehničar dizajna tekstila, Drvorezbar, Elektroinstalater, Elektromonter mreža i postrojenja, Elektrotehničar energetike, Elektrotehničar multimedija, Elektrotehničar računara, Elektrotehničar telekomunikacija, Elektrotehničar za elektroniku, Firmopisac kaligraf, Fotograf, Frizer muški i ženski, Geodetski tehničar - geometar, Geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju, Geološki tehničar za istraživanje mineralnih sirovina, Građevinski tehničar hidrogradnje, Građevinski tehničar niskogradnje, Građevinski tehničar visokogradnje, Graver umetničkih predmeta, Grnčar, Igrač, Juvelir umetničkih predmeta, Kamenorezac - klesar, Keramičar, teracer, pećar, Konfekcijski tehničar, Konfekcionar - krojač, Konzervator kulturnih dobara, Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, Mehaničar grejne i rashladne tehnike, Mesar, Metalobrusač, Nautički tehničar, Operater mašinske obrade, Pekar, Plastičar, Poljoprivredni proizvođač, Poljoprivredni tehničar, Poslastičar, Precizni mehaničar, Konzervator kulturnih dobara - Preparator zidnog i štafelajnog slikarstva, Rudarski tehničar, Rukovalac građevinske mehanizacije, Rukovalac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji, Scenski masker i vlasuljar, Sitoštampar, Staklorezac, Stolar, Šumar, Šumarski tehničar, Tapetar - dekorater, Tehničar dizajna ambalaže, Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda, Tehničar dizajna grafike, Tehničar drumskog saobraćaja, Tehničar grafičke dorade, Tehničar hortikulture, Tehničar mehatronike, Tehničar obezbeđenja, Tehničar ptt saobraćaja, Tehničar vazdušnog saobraćaja, Tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost, Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje, Tehničar za bezbednost saobraćaja, Tehničar za grafičku pripremu, Tehničar za kompjutersko upravljanje, Tehničar za lovstvo i ribarstvo, Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda, Tehničar za pejzažnu arhitekturu, Tehničar za robotiku, Tesar, Vodoinstalater, Zavarivač, Zidar / fasader, Zubni tehničar, Bačvar, Četkar, Ćilimar, Izrađivač intarzija, Izrađivač mozaika, Izrađivač stare nošnje (terzija i abadžija), Izrađivač veza, Kazandžija, Kovač, Opančar, Sarač, Stakloduvač, Pozlatar, Vitražista

Pitanja
1.   Na izletu si sa društvom na Petrovaradinskoj tvrđavi. Sledeća tačka vam je kula sa satom. Na trvrđavi postoji karta sa znamenitostima tvrđave, pomoću koje treba da stigneš do kule. Ovo bi za tebe bilo:  
1

2

3

4

5
2.   Potrebno je da za čas tehničkog obrazovanja slobodnom rukom nacrtaš raspored prostorija u svom stanu. Nije važno da li će crtež lepo izgledati, važno je da verno predstaviš raspored prostorija. Tebi bi to bilo:  
1

2

3

4

5
3.   U prodavnici vidiš policu za knjige. Potrebno je da proceniš da li bi polica mogla da stane na slobodan zid u tvojoj sobi. Ovo bi za tebe bilo:  
1

2

3

4

5
4.   Kupili ste sto koji je stigao rasklopljen. Priložena je skica. Na osnovu te skice treba da sklopiš sto. Ovo bi za tebe bilo:  
1

2

3

4

5
5.   Ideš na izlet sa porodicom i imate puno paketa, različitih veličina. Pakete treba složiti tako da svi stanu u prtljažnik. Ovo bi za tebe bilo:  
1

2

3

4

5
6.   Nalaziš se u velikom parku i vidiš u daljini spomenik. Treba da proceniš na kojoj je on udaljenosti od tebe. Ovo bi tebi bilo:  
1

2

3

4

5
7.   Treba da nacrtaš kutiju za nakit iz više uglova. Ovo bi za tebe bilo:  
1

2

3

4

5

Napomena: Važno je da imaš u vidu da rezultat koji ćeš dobiti nije prava mera tvojih sposobnosti, već tvoja lična procena.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF