Zanimanja na slovo "A"


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Administrator računarskih mreža

Elektrotehnika Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Vrši umrežavanje i održavanje računarske opreme. Nadzire,održava i otklanja greške na računarskoj opremi i mrežama, vrši zamenu neispravnih komponenti. Bavi se zaštitom mreže i podataka, privatnosti i autorizacijom pristupa korisnika pojedinim delovima sistema. Predlaže promene da bi unapredio sistemsku i mrežnu konfiguraciju. Može raditi na radnim mestima mrežnih administratora ili tehničara za održavanje računarskih sistema. Radi u veštački osvetljenom, zatvorenom prostoru, uglavnom sedeći. Zbog dugotrajnog rada ispred monitora, posao je posebno naporan za oči, kičmu i zglobove ruku.

Aranžer u trgovini

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Aranžer u trgovini je stručnjak za osmišljavanje načina da se izložena roba dopadne kupcima. U manjim prodavnicama, uz poslove aranžiranja izloga i enterijera, najčešće obavlja i poslove prodavca. Ukoliko radi pri velikim trgovinskim lancima, moguća su periodična putovanja radi aranžiranja izloga. Budući da se u okviru ovog obrazovnog profila uči crtanje i oblikovanje, perspektiva i projektovanje, to može biti dobra osnova za upis na fakultete likovnih i primenjenih umetnosti.

Armirač - betonirac

Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Pretežno radi na građevinama, a posao se sastoji od ugradnje armatura u elemente i konstrukcije od betona. Armature se izrađuju od armaturnog gvožđa i postavljaju se u temelje, stubove, ograde, stepenice, liftove i druge konstrukcije, kako bi beton bio čvrst, ali istovremeno i elastičan. Kada se postave, armature se „zalivaju“ smesom za beton, te je posao armirača blizak zanimanju betonirca. Da bi armirač znao na koji način i gde treba da postavi armature, neophodno je da ima uvid u projekat konstrukcije na kojoj radi. Armirač najčešće radi na gradilištima (ređe u pogonima), na otvorenom prostoru, izložen različitim vremenskim uslovima i radu na visini.

Autoelektričar

Savremeni zanati Elektrotehnika Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Ugrađuje, održava i popravlja električne uređaje i opremu, električne instalacije, svetlosne i signalne uređaje (svećice, generator, dinamo, razvodnik paljenja, akumulator i dr.) na motornim vozilima i radnim mašinama. Ispituje i zamenjuje elektronske komponente za kočnice, upravljački mehanizam, klimatske uređaje i elektronske sklopove kojima se reguliše ubrizgavanje goriva. Radi u radionici ili napolju, pretežno stojeći i u povijenom položaju.

Automehaničar

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Obavlja tekuće održavanje i popravku motornih vozila. Proverava ispravnost vozila i utvrđuje uzrok kvara. Opravku najčešće obavlja zamenom neispravnih delova motora, kočionog, upravljačkog i ostalih mehaničkih sistema motornih vozila. Pored toga održava električne uređaje na motoru. Proverava funkcionisanje popravljenog (zamenjenog) dela i vozila u celini. Može da radi u auto - servisima i radionicama preduzeća koje imaju vozni park. Tada popravlja različite vrste vozila, a u fabrikama za proizvodnju automobila radi specijalizovan posao za određeni deo i tip automobila. Može da radi i u prodavnici autodelova. Radi, po pravilu, u zatvorenom prostoru. Položaj tela prilagođava položaju kvara na vozilu te često radi u ležećem položaju. Tokom školovanja postoji mogućnost da se obuči za vožnju za "B" ili "C" kategoriju.

Aviotehničar za elektronsku opremu vazduhoplova

Vojska i policija Elektrotehnika Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Odgovoran je za spremnost i efikasnost vazduhoplova i sigurnost pilota Vojske Srbije. Održava strukture i pogonske grupe vazduhoplova. Obavlja predpoletne preglede borbenih vazduhoplova. Poseduje sledeća stručna znanja: elementi letelica, alati i merenja, konstrukcije i sistemi klipnih motora, struktura i konstrukcija aviona, električna i elektronska oprema, aerodinamika, struktura i sistemi helikoptera, konstrukcija i sistemi turbomlaznih aviona, hidropneumatski sistemi aviona...

Aviotehničar

Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Radi u službi tehničke pripreme na održavanju aviona i drugih vazduhoplova, vodi računa o elementima, strukturi i pogonu aviona. Pregleda pre pletanja ispravnost vazduhoplova u celini i pojedinih njegovih delova. Proverava uređaje i instalacije u pilotskoj i putničkoj kabini, kontroliše spoljne površine trupa, repa, protiv-požarnih instalacija, rad motora... U slučaju uočene neispravnosti popravlja na licu mesta ili po potrebi demontira neispravan uređaj, upućuje ga u radionicu na popravku, a zatim ugrađuje novi i proverava njegovu ispravnost. Radi u zatvorenom (hangari) ili na otvorenom prostoru, povremeno na visini.  Prilikom izbora ovog zanimanja treba voditi računa o tome da se rad odvija u zatvorenom prostoru, uz prisustvo buke.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF