Zanimanja na slovo "M"


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Manikir i pedikir

Lične usluge Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 3
Manikir se bavi negom ruku i noktiju. Obavlja masažu (ručnu i pomoću aparata), stavlja pakovanja, seče i oblikuje nokte i zanoktica. Takođe ukrašava i nadograđuje nokte. Koristi sterilizator, kadice za potapanje ruku, lampe za brzo sušenje, makazice, klešta, turpije, različite preparate, parafin, kreme, skidače laka, učvršćivače, lepkove za veštačke nokte, razne šablone i ukrase. Radi u zatvornom prostoru, u sedećem položaju. Pedikir neguje i ulepšava stopala i nokte na nogama. Takođe, povremeno rešava manje medicinske probleme poput uraslih noktiju i zadebljanja kože za koje nije potrebna intervencija hirurga. Zato je, važno da ume da proceni da li određen problem iziskuje lekarsku intervenciju. U svom radu, koristi različit alat koji uključuje makazice, klješta za sečenje noktiju, turpije, nožiće, specijalne vrste kamena za stopala, četkice, kao i posude za uranjanje stopala. Osim alata, za rad pedikira neophodan je i sterilizator kao i antiseptička sredstva, razne kupke, kreme, vata i lakovi za nokte. Najčešće radi sedeći u pognutom položaju. Zadužen je za održavanje svog pribora.

Maser

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 3
Specijalnim pokretima ruku ili uz pomoć aparata, maser primenjuje posebne tehnike rada kojima ublažava napetost mišića i smiruje bolove, popravlja izgled kože, doprinosi opuštanju i detoksikaciji organizma (oslobađanje organizma od štetnih materija), hidrataciji kože (vlažnost, elastičnost kože…), smanjenju i uklanjanju celulita, modelovanju figure. Medicinskom terapijskom masažom daje doprinos bržem ozdravljenju i, svakako, pozitivno utiče na raspoloženje svojih pacijenata. Postoje razne vrste masaža: relaksaciona, terapijska, kozmetička, sportska... Mogu da rade u nekoj od medicinskih ustanova, rehabilitacionim i kozmetičkim centrima ili samostalno. Dobri maseri treba da imaju usklađene pokrete tela, izraženu spretnost ruku, prstiju i šake, gipkost i preciznost. Poželjna je i fizička snaga i izdržljivost.

Mašinski tehničar motornih vozila

Saobraćaj i telekomunikacije Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Utvrđuje ispravnost ili neispravnost motora i motornih vozila. Osposobljen je za vođenje tehničkog pregleda, servisiranje vozila, praćenje potrebe za rezervnim delovima, kao i za praćenje proizvodnje, održavanja i remonta motornih vozila. Poseduje teorijska i praktična znanja o motorima, motornim vozilima i njihovoj opremi, načinu funkcionisanja, pravilnom korišćenju i održavanju, kao i o osnovnim elementima amortizacije. U toku školovanja učenicima se kao obavezan deo nastave omogućava obuka za vozača B kategorije. Posle završene škole može da se zaposli u raznim ustanovama kao na primer u osiguranju, u servisima za tehnički pregled, u MUP-u, vojsci.

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Mašinstvo Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Nekadašnji način rada u klasičnom mašinstvu gde su se koristile table, papir, lenjiri, rapidografi, šestari itd, suviše je spor i naporan u odnosu na posebne softvere koji se sada koriste. Pored obrazovanja iz klasičnog mašinstva (tehničko crtanje, mehanika, mašinski elementi, mašinski materijali i ostalo) stiču se potrebna znanja kojima se na savremen, precizan i brz način priprema tehnička dokumentacija. Kompjuterskom konstrukcijom se definiše oblik, dimenzije i kvalitet obrade mašinskih delova. Pomoću posebnih programa izrađuju se tehnički crteži i konstruišu mašinski elementi. Modeliraju se i spaju u složenije sisteme. Svi delovi se mogu sagledati u dve i u tri dimenzije. Radi se u savremenim konstrukcionim biroima, gde se primenjuje savremena računarska tehnika.

Medicinska sestra - tehničar

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Neguje bolesnike prema savetu lekara. Primenjuje propisanu terapiju, priprema pacijenta za dijagnostičke i terapijske tretmane, uzima i šalje biološki materijal na laboratorijske analize. Posmatra, meri i prati vitalne funkcije (temperatura, puls, pritisak) pacijenta. Održava higijenu bolesnika. Održava kontakte između pacijenta i rodbine. Posao obavlja, uglavnom, u zatvorenoj prostoriji, uz primenu osnovnih medicinskih instrumenata. Za uspeh u ovom poslu veoma je značajno odsustvo gadljivosti i preosetljivosti na krv i telesne izlučevine, a za zadovoljstvo pacijenata iskreno saosećanje sa njihovim tegobama, ljubaznost i želja da se pomogne.

Medicinska sestra - vaspitač

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Radi u obdaništima sa zdravom decom od 1 - 3 godine, na poslovima nege i vaspitanja. Učestvuje aktivno u formiranju higijenskih, kulturnih i radnih navika dece. Povija i presvlači decu, hrani ih, igra se sa njima. Radni zadaci uključuju: prijem dece u ustanovu za dečji boravak (sanitarna provera), sprovođenje lične higijene dece ranog uzrasta, sprovođenje terapije u ustanovama za dečji boravak, dezinfekciju i sterilizaciju opreme, igračaka i ostalog materijala, pripremanje dece za preventivne zdravstvene preglede i pomaganje lekaru pri pregledu. Sarađuje sa roditeljima i radi na njihovom zdravstvenom vaspitanju. Planira i ostvaruje vaspitni rad u grupi, organizuje slobodne i usmerene aktivnosti dece, priprema prostor i vaspitni materijal za igru. Vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju. Za ovaj posao važno je da se ima puno strpljenja i razumevanja. Važno je i odsustvo gadljivosti na telesne izlučevine, kao i izvestan stepen fizičke snage i izdržljivosti budući da je potrebno podizati i presvlačiti malu decu.

Mehaničar grejne i rashladne tehnike

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Instalira, kontroliše, održava i popravlja grejne, rashladne i uređaje za klimatizaciju. Pri instaliranju sistema za grejanje koristi nacrt po kome postavlja radijatore, cevi, pumpu, kotao... Pri montiranju rashladnih i uređaja za klimatizaciju sledi uputstva proizvođača o načinu montiranja opreme i povezivanja sa izvorima električne energije. Nakon instaliranja proverava rad celog sistema. Obavlja tekuće održavanje i kontrolu sistema i uređaja, a po potrebi vrši zamenu delova, otklanja kvarove. Radi u zatvorenom ili otvorenom prostoru, često na visini, u prinudnom, nepovoljnom položaju tela.

Mehaničar medicinske i laboratorijske opreme

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Osposobljen je za pravilnu upotrebu, pripremu, održavanje i opravku medicinske opreme. Svrstava se u poslove precizne mehanike. Svoja znanja koristi za utvrđivanje kvarova, rastavljanje, opravku i sastavljanje pojedinih medicinskih uređaja. Takođe obavlja merenje i podešavanje mernih elemenata na medicinskoj opremi. Potrebno je da bude precizan, efikasan i da prati novine u svojoj struci jer se medicinska oprema stalno usavršava. Može da radi u u medicinskim ustanovama, preduzećima za proizvodnju medicinskih uređaja, rezervnih delova i pomagala, u servisima u sastavu prodavnica medicinske opreme. Takođe može biti osposobljen za obavljanje samostalne delatnosti.

Mehaničar privredne mehanizacije

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Održava i popravlja mašine u poljoprivredi, rudarstvu, građevinarstvu: traktore, kombajne, sejačice, bagere, buldožere, rovokopače, drobilice, elevatore, mešalice... Može da obavlja i tekuće održavanje pogonskih mašina i uređaja. Pregleda i kontroliše ispravnost sklopova i uređaja: podešava prema uslovima rada, kao i nakon rada, čisti i podmazuje. Prilikom servisiranja ili intervencije na terenu obavlja pregled i ustanovljava uzrok kvara, rastavlja sklopove i uređaje, popravlja ili zamenjuje neispravni deo, pušta u probni rad. Obično radi u radionici, a po potrebi i na terenu.

Mehatroničar za radarske sisteme

Vojska i policija Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Radi na radarskim sistemima za kontrolu vazdušnog prostora zemlje. Njegov posao je da održava, montira i nadzire sisteme i njegove delove. Primenjuje sledeća stručna znanja: tehnologija elektromaterijala, osnovi radarske i raketne tehnike, hidraulični i pneumatski sistemi kao objekti upravljanja, radioradarski primopredajnici, impulsna elektronika, električni pogon i oprema, merni pretvarači, testiranje i dijagnostika, održavanje i montaža sistema.

Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma

Saobraćaj i telekomunikacije Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Radi na složenim transportnim sistemima koji se odnose na tokove putnika, robe i prtljaga u vazdušnom saobraćaju. Održava sisteme i omogućava da se vazdušni saobraćaj nesmetano odvija. Testira mehatronski sistem, održava instalacije tog sistema i montira njegove komponente. Poseduje sledeća stručna znanja: priprema elektromašinskih materijala, hidraulika i pneumatika, električni pogoni i oprema, digitalna elektronika, merni pretvarači, mikrokontroleri, sistemi upravljanja, modelovanje sa analizom elemenata i konstruisanjem, testiranje i dijagnostika rada sistema, održavanja i montaža.

Mesar

Savremeni zanati Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Tokom školovanja stiče znanja o obradi mesa, proizvodnji suvomesnatih prerađevina, pripremi i obradi roštiljskog mesa, prodaji mesa i mesnih prerađevina. Ume da razlikuje zdrave i bolesne životinje, obavlja sve operacije na liniji klanja. Poznaje različite načine konzervisanja hrane, korišćenje odgovarajuće ambalaže. Prilagođava ponašanje različitim vrstama potrošača, u skladu sa kodeksom ponašanja. Priprema sveže meso za prodaju, reže ga, odmerava težinu. Radi u mesarskoj industriji ili prodajnim objektima, stojeći. Izložen je vlazi, promaji i niskim temperaturama.

Metalobrusač

Industrijska proizvodnja Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Metalobrusač obrađuje razne predmete od metala specijalnim brusilicama i kontroliše tačnost i kvalitet obrade. U toku rada rukuje specijalnim – prethodno podešenim brusilicama. Za kontrolisanje i merenje koriste mikrometre, univerzalne uglomere. Rade u zatvorenom prostoru. Često su izloženi buci mašina. Rade uglavnom u stojećem položaju, a mogu podizati i teže predmete. Obavezno u toku rada nose zaštitna odela i naočare. Posao obavljaju samostalno. Međutim, čitav proces proizvodnje i obrade metala lančano je povezan, pa radnik na brusilici tesno sarađuje sa ostalim obrađivačima metala.

Meteorološki tehničar

Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Obavlja poslove merenja i osmatranja meteoroloških pojava, uglavnom na meteorološkim stanicama i aerodromima. Meri količinu padavina, vlažnost i pritisak vazduha, brzinu vetra, kretanje oblačnosti, itd., i rezultate unosi u bazu podataka. Proverava njihovu tačnost, a podatke obrađuje različitim matematičkim i statističkim metodama, koristeći specijalnu opremu i uređaje. Radi na radarskim i satelitskim sistemima, vrši prenos i razmenu podataka, upravlja obaveštajnim sistemom, pomaže u izradi vremenske prognoze i nezamenljiv je saradnik protivgradne odbrane. Radi u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

Monter suve gradnje

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Suva gradnja je u razvijenim zemljama uobičajeni način izgradnje, dok je kod nas još relativna nova. Primenjuje se kod radova na adaptaciji postojećih ili kod unutrašnjih radova na novosagrađenim objektima. Monter suve gradnje oblaže zidove i plafone gipsanim pločama, montira pregradne zidove metalnim podkonstrukcijama i gipsokartonskim pločama, oblaže zidove oblogama od drveta i drugih materijala, montira spuštene i zakrivljene plafone i zidove. Postavlja izolacione slojeve, šuplje podove, zidove u sanitarnim prostorima sa metalnom podkonstrukcijom i izvedenim priključcima za sanitarne uređaje. Montira i lepi gipsane ukrase. Radi u unutrašnjosti prostora. Posao nije fizički previše težak, relativno je jednostavan za izvođenje i čist. Zahteva pokretljivost tela i preciznost u radu.

Muzički izvođač

Kultura i umetnost Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 4
Osnovna delatnost muzičkog izvođača je izvođenje vokalnog ili instrumentalnog dela. Zavisno od interesovanja i sklonosti ispoljenih u osnovnoj muzičkoj školi može se birati među sledećim odsecima i instrumentima: klavirski, gudački (violina, viola, violončelo, kontrabas), duvački (flauta, klarinet, oboa, truba, trombon, horna, fagot), odseci za harmoniku, harfu, gitaru, udaraljke, džez muziku, ranu muziku, pevanje (solo, crkveno,...). Muzički izvođač može da radi na velikoj muzičkoj sceni (uz dodatno obrazovanje na Muzičkoj akademiji to može biti opera, filharmonija,...), najčešće u različitim orkestrima, kulturno-umetničkim društvima i sl. ili u ugostiteljskim objektima (hoteli, restorani, klubovi...). Ako su instrumentalisti mogu se baviti i popravkom instrumenata. Nastupaju kao solisti ili u grupi, mogu biti stalno zaposleni ili slobodni umetnici. Ponekad mogu raditi i kao predavači. - Napomena: Zvanje muzičkog izvođača može se steći u srednjim muzičkim školama. Da bi se upisala srednja muzička škola za muzičkog izvođača, neophodno je završiti nižu muzičku školu. U izuzetnim slučajevima, kandidati koji nisu završili osnovnu muzičku školu mogu upisati srednju muzičku školu ukoliko pre polaganja prijemnog ispita polože diferencijalne ispite (ispite kojima dokazuju predznanja koja odgovaraju nivou završene osnovne muzičke škole).

Muzički saradnik

Javno informisanje i mediji Kultura i umetnost Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Zvanje muzičkog saradnika (muzički saradnik - teoretičar ili muzički saradnik - etnomuzikolog) stiče se izborom teoretskog smera u srednjim muzičkim školama. Muzički saradnik može raditi u pripremi muzičke podloge za reklame, filmove, radio i TV emisije. Sarađuje sa muzičkim urednikom; savetuje urednike ili režisere pri izboru muzike koja najviše odgovara njihovom delu ili zamisli. Može raditi i u predškolskim ustanovama kao stručni saradnik - tokom školovanja stiče znanja o dirigovanju i dečjem orkestru.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF