Zanimanja na slovo "S"


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Sanitarno-ekološki tehničar

Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Uzorkuje i ispituje zagađenje vode, vazduha, zemlje, hrane, stambenih i radnih prostora, zračenje, buku i druge faktore okruženja koji mogu narušiti zdravlje. Predlažu i sprovode odgovarajuće mere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. Prikuplja podatke o higijenskim uslovima, predlaže i sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti. SprovodI i mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Vodi računa i o redovnim zdravstvenim pregledima radnika. Granična sanitarna inspekcija nadzire promet robe i ljudi na granicama, kako bi se sprečilo širenje zaraznih bolesti ili uvoz zdravstveno neispravne robe. Najveći deo posla obavlja na terenu. U toku rada može biti izložen zagadjenim i otrovnim materijama zbog čega mora primenjivati odgovarajuće mere i koristiti zaštitnu opremu.

Scenski masker i vlasuljar

Lične usluge Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Scenski masker i vlasuljar je stručnjak osposobljen za izradu scenskih maski i šminke. Bavi se izradom, oblikovanjem i održavanjem perika i umetaka, kao i pravljenjem scenskih frizura za pozorišnu scenu i snimanje filmova. Takođe radi na za televiziju. Poželjno je da ima smisla za umetnost kako bi scensku šminku i frizure prilagodio potrebama snimanja. Potrebno je da je ima smisla za rad sa ljudima.

Sitoštampar

Savremeni zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Sam naziv objašnjava da se radi o nanošenju boje kroz finu mrežu koja je zategnuta na odgovarajući drveni ili metalni okvir nalik na sito. Kroz otvore na mrežici boja se pomoću gumenog valjka potiskuje na podlogu koja se štampa. To može biti bilo kakva podloga (papir, plastika, tekstil, metal, drvo, staklo, keramika). Takođe mogu biti i različite forme i dimenzije (majice, olovke, bedževi, upaljači, boce, šolje, čaše, tegle, burad...). Za obavljanje ovog posla potrebna je preciznost, urednost, strpljenje i kreativnost jer se pored štampe vodi računa o doziranju boja koje se nanose po preciznim pravilima. U radu se koristi kompjuter. Radi se u zatvorenoj prostoriji. Sitoštampar je u radu izložen hemijskim isparenjima te treba da vodi računa o merama zaštite na radu.

Službenik osiguranja

Ekonomija, pravo i administracija Snalaženje sa ljudima Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Službenik ili agent osiguranja može da prodaje različite vrste polisa osiguranja: na pr. životno, imovinsko, zdravstveno, penzijsko osiguranje itd. Savetuje korisnike da izaberu odgovarajuću polisu osiguranja koja najbolje štiti njihove interese. Posao se sastoji od pripreme izveštaja, prikupljanja podataka o nastaloj šteti i ispitivanja mogućnosti isplate osiguranja. Takođe, vrši kontrolu naplate osiguranja u skladu sa predviđenom procedurom. Agent osiguranja može da radi za određenu agenciju ili nezavisno, za više osiguravajućih društava. Radi u kancelariji. Ukoliko je u timu za procenu štete deo radnog vremena provodi na terenu, što može biti i van uobičajenog radnog vremena.

Staklorezac

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Staklorezac radi u zanatsvu i pretežno se bavi rezanjem i ugradnjom stakla koje može biti liveno, obično, specijalno, kristalno. Rezano staklo koristi za zastakljivanje prozora, vrata, izloga, pregrada, krovova, krovnih svetlarnika. Staklorezac montira staklo u okvire, uramljuje slike, goblene i druge ručne radove, ogledala i dr. Rad stakloresca se obavlja u staklorezačkim radionicama i na otvorenom, individualno i/ili timski. Osim toga, staklorezac može da se zaposli i u građevinskoj industriji kao i u proizvodnji predmeta od stakla.

Stolar

Savremeni zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Izrađuje, sklapa, montira ili popravlja različite predmete od drveta (prozori, vrata, nameštaj...). Predmete na kojima radi prvo premerava i skicira, a potom pristupa obradi. Obrada obuhvata sečenje, brušenje, bušenje, glodanje, dubljenje drva. U radu stolar koristi: lenjir, olovku, marker, libelu, eksere, strug, dleta, turpije, testere... Stolari uglavnom rade u zanatskim radionicama ili u fabričkim halama. Ukoliko imaju slonosti ka umetnosti, mogu se obučiti za restauraciju i održavanje antiknog nameštaja. Građevinski stolari deo radnog vremena provode na građevini.

Stomatološka sestra - tehničar

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Pomaže lekaru - stomatologu da obavi sledeće poslove: popravke, lečenje, vadjenje zuba i sl. Priprema zubarske uredjaje, instrumente, lekove i poteban materijal, kako bi sve blagovremeno bilo dostupno stomatologu. Prati rad stomatologa, dodaje mu potrebne instrumente, lekove, tampone, anestetike. Steriliše i održava instrumente. Proziva pacijente, zakazuje, priprema pacijente za rendgenska snimanja, vodi evidenciju o uslugama, utrošku materijala, popunjava recepte, sređuje kartoteku. Radi u ambulantama, pretežno stojeći i u pokretu.

Sarač

Stari zanati Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Zanimanje nije u obrazovnom sistemu
Sarač (remenar) izrađuje kaiševe, torbe, opasače, novčanike, opremu za konje i zaprežnu stoku, remenje, bisage, povoce za kućne ljubimce, fišeklije za lovce... U svom radu koristi raznovrsne alate među kojima su makaze, sečiva, noževi, kalupi, zumbe, prese. Od hemikalija koristi lepak i boju za kožu. Predmeti koje pravi su od prirodne kože dugo traju i lepo izgledaju.

Stakloduvač

Savremeni zanati Umetnički zanati Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Zanimanje nije u obrazovnom sistemu
Stakloduvač je retko i cenjeno zanimanje koje je opstalo zbog toga što neki proizvodi još uvek ne mogu da se izrađuju industrijski. To su različiti laboratorijski predmeti koji se proizvode u malim serijama ili su veoma složenih oblika. Da bi postigao odgovarajuće oblike, stakloduvač koristi plamen, staklene cevi raznih vrsta i dimenzija i posebna klešta. Proizvodi i popravlja specijalne posude: čaše, menzure, balone, levkove, epruvete, spojnice za creva, vakuum pumpe, delove za izdvajanje eteričnih ulja i druge staklene proizvode za laboratorijska istraživanja. Pored toga obeležava skale i cevi na laboratorijskim posudama (graduiranje), po potrebi brusi otvore, zatvarače, spojnice od stakla, izrađuje i popravlja različite ukrasne predmete, ... Pored shvatanja odnosa u ravni i prostoru, ovaj zanat traži spretnost ruku i prstiju i zdravo srce i pluća.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF