Zanimanja


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Građevinarstvo i arhitektura

Armirač - betonirac

Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Pretežno radi na građevinama, a posao se sastoji od ugradnje armatura u elemente i konstrukcije od betona. Armature se izrađuju od armaturnog gvožđa i postavljaju se u temelje, stubove, ograde, stepenice, liftove i druge konstrukcije, kako bi beton bio čvrst, ali istovremeno i elastičan. Kada se postave, armature se „zalivaju“ smesom za beton, te je posao armirača blizak zanimanju betonirca. Da bi armirač znao na koji način i gde treba da postavi armature, neophodno je da ima uvid u projekat konstrukcije na kojoj radi. Armirač najčešće radi na gradilištima (ređe u pogonima), na otvorenom prostoru, izložen različitim vremenskim uslovima i radu na visini.

Dekorater zidnih površina

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Obrađuje zidove tako što priprema površine, premazuje ih odgovarajućim sredstvima - kreči, boji, farba unutrašnje i spoljašnje površine zgrada. Oslikava i ukrašava tremove, hodnike, stepeništa. Lepi tapete; izvodi gipsarske radove. Radi u otvorenom, poluzatvorenom i zatvorenom prostoru, po potrebi na visini - na skelama i merdevinama.

Geodetski tehničar - geometar

Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Izrađuje geodetske karte ili planove za potrebe projektovanja puteva, železnica, hidrograđevinskih objekata, uređenja naselja,... Planove pravi tako što na terenu prikuplja podatke snimanjem, detaljno premerava udaljenost između unapred određenih tačaka (kota), vrši matematičku obradu podataka (obično uz upotrebu računara), crta sliku terena u odgovarajućoj razmeri. Za potrebe merenja služi se posebnim uređajem za registrovanje, memorisanje i kodiranje podataka na terenu. Planove koje je sačinio, geometar ustupa arhitektama i građevinarima pri izgradnji objekata, službama koje utvrđuju naplatu poreza i dr. Radi pretežno na terenu, ali i u zatvorenim prostorima, biroima.

Građevinski tehničar hidrogradnje

Građevinarstvo i arhitektura Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Obavlja poslove u izgradnji hidrocentrala, pristaništa, objekata za snabdevanje naselja vodom, objekata za odvođenje prljave vode (kanalizacija), objekata za uređenje i regulaciju rečnih tokova, objekata i postrojenja za navodnjavanje zemljišta (melioracija). Radi na pripremi i razradi građevinskih projekata, obavlja tehničko - tehnološku pripremu građenja, organizuje rad na hidro - objektima, vodi građevinsku i investiciono - tehničku dokumentaciju.

Građevinski tehničar niskogradnje

Građevinarstvo i arhitektura Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Radi na projektovanju i izgradnji drumskih saobraćajnica, tunela, mostova, vijadukta, železničkih pruga, aerodromskih pista, kao i pratećih objekata (benzinske pumpe, servisne stanice, parkinzi, garaže, signalizacija...). Radi u zatvorenom prostoru (projektni biro) ili na terenu, na gradilištu, pod različitim vremenskim uslovima. Odgovoran je za sprovođenje mera zaštite na radu.

Građevinski tehničar visokogradnje

Građevinarstvo i arhitektura Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Obavlja tri grupe poslova: izradu nacrta i projekta (razrađuje idejni projekat - plan građevinskog projekta, izrađuje makete); poslove pripreme (izrađuje tehničku dokumentaciju, vrši kalkulaciju, izrađuje predmer…); izvodjačke radove (radi kao šef gradilišta - organizuje pojedine faze radova, vodi gradilišnu dokumentaciju, evidenciju o materijalima, gradjevinskoj mehanizaciji i radnicima). Radi u zatvorenim prostorijama, sedeći uz upotrebu računara ili na otvorenom (gradilištima), po potrebi na terenu. Radi i na visini pod različitim vremenskim uslovima. Odgovoran je za sprovođenje mera zaštite na radu.

Građevinski tehničar za laboratorijska ispitivanja

Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Ispituje čvrstoću, poroznost, provodljivost toplote i ostala svojstva građevinskog materijala, posebno betona i asfalta. Vrši geomehanička ispitivanja tla, uzima uzorke zemljišta kroz sondažne bušotine, izdaje elaborat o ispitivanju građevinskog materijala na osnovu koga određene institucije izdaju dozvolu za korišćenje građevinskog materijala na tržištu. Jedan deo posla obavljaju na terenu uzimajući uzorke i u specijalizovanim laboratorijama gde ispituju građevinski materijal koristeći različite laboratorijske instrumente.

Keramičar, teracer, pećar

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Polaže keramičke pločice i mozaike na podove i zidove kupatila, kuhinja, stepeništa, bazena, fontana i ostalih prostore koji zahtevaju oblaganje keramikom. Betonira i priprema podloge, primenjuje različite tehnologije sa efektom kamena, opeke, šljunka itd. Zida kaljeve peći, kamine, kotlovne peći, oblaže gvozdene peći, preziđuje i čisti. Radi u zatvorenom i na otvorenom, izložen promaji, prašini, mokrim materijalima. Posao obavlja klečeći, čučeći ili stojeći.

Krovopokrivač

Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Pokriva krovnu konstrukciju građevine raznim materijalima. Pre postavljanja krovnog pokrivača izrađuju krovnu konstrukciju - na krovne grede zakucavaju sloj dasaka, zatim - da bi krov bio vodootporan - postavljaju izolaciju. Sledeći korak u tom poslu jeste učvršćivanje letvi. Kako će one biti postavljene, zavisi od materijala od koga će biti krov. Konačno se postavlja završni sloj krova i učvršćuje - opet zavisno od vrste krovnog pokrivača - ekserima, zavrtnjima, žicom, bitumenom, malterom ili na neki drugi način. To mogu biti različite vrste crepa, lima, tegole, i ostali savremeni materijali. Ukoliko se radi na tradicionalan način mogu se postavljati drvene pločice (šindra) ili tanki, posebno obrađeni kamen. Izuzetno, neke se građevine - kao spomenici seoske arhitekture - i danas mogu prekrivati slamom ili nekim sličnim materijalom.

Monter suve gradnje

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Suva gradnja je u razvijenim zemljama uobičajeni način izgradnje, dok je kod nas još relativna nova. Primenjuje se kod radova na adaptaciji postojećih ili kod unutrašnjih radova na novosagrađenim objektima. Monter suve gradnje oblaže zidove i plafone gipsanim pločama, montira pregradne zidove metalnim podkonstrukcijama i gipsokartonskim pločama, oblaže zidove oblogama od drveta i drugih materijala, montira spuštene i zakrivljene plafone i zidove. Postavlja izolacione slojeve, šuplje podove, zidove u sanitarnim prostorima sa metalnom podkonstrukcijom i izvedenim priključcima za sanitarne uređaje. Montira i lepi gipsane ukrase. Radi u unutrašnjosti prostora. Posao nije fizički previše težak, relativno je jednostavan za izvođenje i čist. Zahteva pokretljivost tela i preciznost u radu.

Rukovalac građevinske mehanizacije

Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Upravlja građevinskom mehanizacijom: zemljani radovi (kopanje zemlje za temelje i podrume), pomeranje ogromnih zemljanih masa pri izgradnji saobraćajnica, probijanja tunela, podizanju teških građevinskih elemenata (stubova, zidova, tavanica). Ovim mašinama rukuje, upravlja i održava ih – vrši kontrolu ispravnosti rada mašine i njenih delova, čisti ih i podmazuje, obavlja jednostavnije popravke. Radi na otvorenom, u sedećem položaju, izložen različitim vremenskim uticajima.

Staklorezac

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Staklorezac radi u zanatsvu i pretežno se bavi rezanjem i ugradnjom stakla koje može biti liveno, obično, specijalno, kristalno. Rezano staklo koristi za zastakljivanje prozora, vrata, izloga, pregrada, krovova, krovnih svetlarnika. Staklorezac montira staklo u okvire, uramljuje slike, goblene i druge ručne radove, ogledala i dr. Rad stakloresca se obavlja u staklorezačkim radionicama i na otvorenom, individualno i/ili timski. Osim toga, staklorezac može da se zaposli i u građevinskoj industriji kao i u proizvodnji predmeta od stakla.

Tesar

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Ručno i mašinski obrađuje drvo, izrađuje drvene elemente, sastavlja drvene konstrukcije krovova. Izrađuje, montira i demontira skele, oplate, platforme, zaštitne ograde, prilazne rampe za objekat. Koristi planove i crteže na osnovu kojih kroji drvene konstrukcije i građu. Radi u građevinskim firmama (visokogradnji, niskogradnji, hidrogradnji) ili u zanatstvu, na otvorenom prostoru, na visini, u stalnom pokretu, stojeći ili pognut. Izložen je različitim vremenskim prilikama.

Vodoinstalater

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Posao vodoinstalatera je da postavlja vodovodnu i kanalizacionu instalaciju na stambenim i drugim objektima. On instalira i vrši popravku i zamenu cevi, slavina, bojlera, lavaboa, WC šolja, tuš kabina, mašina za pranje veša i sudova i drugih uređaja, povezuje ih na vodovod i kanalizaciju. On montira cevovod (nivelisanje i postavljanje cevi u kanale), proučava planove zgrada i planira postavljanje cevovoda tako da bude u skladu sa drugim instalacijama. Vodoinstalater radi na novogradnji ili na starim objektima, u okviru neke građevinske ili druge firme. Može raditi samostalno ili u sastavu nekog servisa. Jedan deo posla obavlja u zatvorenom prostoru, a deo napolju u najrazličitijim klimatskim uslovima. Rad je uglavnom individualni, često u savijenom, neudobnom položaju tela.

Zidar / fasader

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Gradi ili renovira stambene, poslovne i proizvodne objekte. Posao započinje proučavanjem nacrta i planiranjem. Potom zida, oblaže fasade i zidove malterom, prirodnim i veštačkim kamenom. Postavlja hidroizolaciju. Radi na otvorenom i poluotvorenom prostoru, na skelama, često na visini, stojeći, hodajući i pognut. Koristi zaštitna sredstva: šlem, zaštitni pojas, rukavice.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF