Zanimanja


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Industrijska proizvodnja

Bravar / mašinbravar

Industrijska proizvodnja Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Izrađuje i popravlja rezni i stezni alat, ograde, brave, ključeve, mehanizme za vrata i prozore... Obrađuje limove, profile i cevi, izrađuje metalni nameštaj. Vrši montažne radove na građevinskim objektima. Upoznaje se sa tehničkom dokumentacijom i na osnovu nje vrši izbor alata i materijala, obrađuje metalne predmete rezanjem, bušenjem, varenjem... Pri radu koristi pneumatski čekić, bušilicu, aparate za zavarivanje, ručni i merni alat, pribor za održavanje. Radi u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, često na visini. Obavlja održavanje i opravku alatnih mašina, opreme, uređaja i instalacija.

Elektrotehničar procesnog upravljanja

Industrijska proizvodnja Elektrotehnika Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Elektrotehničar procesnog upravljanja programira računare da upravljanju procesima kao što su grejanje i hlađenje, rad sigurnosnih i alarmnih uređaja, rad semafora, kontrola i pakovanje proizvoda, izazivanje scenskih efekata itd. Ovi sistemi se primenjuju u mnogim oblastima proizvodnje, kontrole, nadzora i održavanja. To su na primer elektroprivreda, pogoni u industrijskoj proizvodnji, razni objekti za regulisanje i kontrolu saobraćaja, medicinske ustanove, ustanove kulture i zabave, hoteli itd. Programiraju i mikroračunare ugrađene u različite displeje, bilborde, kamere, mobilne telefone, alate i druge uređaje. Potrebno je da dobro poznaje i primenjuje elektrotehniku i najsavremenija tehnička dostignuća iz elektronike, računarske tehnike, automatskog upravljanja i regulacije za rad u svim granama privrede.

Elektrotehničar za elektroniku

Industrijska proizvodnja Elektrotehnika Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Izrađuje, montira i održava elektronske komponente i sklopove na audio i video uređajima, televizorima, radiotehničkoj opremi, radarima, opremi za kontrolu proizvodnih procesa, medicinskoj opremi i sl. Kontroliše i ispituje materijale, proizvode, uređaje. Ukoliko radi u industriji, priprema tehničku dokumentaciju i vrši operativno planiranje i praćenje proizvodnje. Najčešće radi u zatvorenom prostoru, radionicama, servisima i proizvodnim halama, sedeći, ali po potrebi položaj tela mora da prilagođava položaju uređaja.

Farmaceutski tehničar

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Posao farmaceutskog tehničara razlikuje se u zavisnosti od područja rada. Sve poslove obavlja pod nadzorom farmaceuta. U apoteci asistira u izdavanju bezreceptnih lekova i drugih lekovitih preparata, savetuje korisnike o načinu njihove upotrebe. Brine o prijemu, pravilnom skladištenju i čuvanju svih artikala apoteke i kontroliše rok trajanja. Učestvuje u pripremi lekovitih preparata, mešavina čajeva, krema i masti po standardnim receptima. U laboratoriji priprema i kontroliše laboratorijsku opremu i supstance i sprovodi različite fizičko - hemijske i biološke analize i merenja. Stara se o pravilnom skladištenju laboratorijskih uzoraka i vodi laboratorijski dnevnik aktivnosti. U proizvodnji priprema sirovine za izradu farmaceutskih i kozmetičkih preparata. Proverava ispravnost aparata, pribora i instrumenata za izradu lekovitih preparata i vrši kontrolu klimatskih i higijenskih uslova u skladu sa standardima. Nadzire tehnološke faze u proizvodnji, uzima uzorke za kontrolu kvalita i vodi farmaceutsku dokumentaciju. Radi u zatvorenom i veštački osvetljenom prostoru. Moguća je prisutnost isparenja i kontakt sa supstancama štetnim po zdravlje pa je potrebna upotreba zaštitne opreme.

Hemijsko - tehnološki tehničar

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Kontroliše tehnološke procese proizvodnje, priprema uzorke za analizu i kontroliše kvalitet međuproizvoda i gotovih proizvoda. Rukuje laboratorijsko-hemijskom opremom, aparatima i uredajima. Radi u zatvorenom prostoru sedeći ili stojeći, a povremeno podiže teret. U radu se susreće sa supstancama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost isparenja i kontakt sa supstancama štetnim za zdravlje. Zbog toga je, u skladu s propisima zaštite na radu, potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočara i maski.

Izrađivač hemijskih proizvoda

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Skladišti i priprema sirovine za dobijanje hemijskih proizvoda. Prati tehnološki proces, rukuje mašinama, uređajima i opremom u hemijskoj proizvodnji. Učestvuje u održavanju i remontu opreme. Radi u zatvorenom prostoru, koristi razne laboratorijske posude, merne sudove, precizne vage. Rad mu je u mnogome olakšan kompjuterskim analizama. U radu se susreće sa supstancama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost isparenja i kontakt sa supstancama štetnim za zdravlje. Zbog toga je, u skladu s propisima zaštite na radu, potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočara i maski.

Konfekcijski tehničar

Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Radi u krojačkim salonima ili u konfekcijskoj industriji. Priprema i umnožava krojeve za šivenje, nadgleda ili sam kroji, šije i pegla delove odeće i odevne detalje. Kontroliše kvalitet šivenja i krojenja, po potrebi vraća na popravljanje. Može raditi i na izradi ortopedskih pomagala od tekstila ili kože (npr. ulošci za obuću, čarape za vene i slično).

Konfekcionar - krojač

Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Bavi se izradom odeće. Radi na konstrukcijskoj pripremi krojenja: izrađuje šablone, priprema i kontroliše osnovne materijale, zacrtava krojeve (polaganje, crtanje i kopiranje šablona ili krojeva), kontroliše nacrt prema uzorku, veličini, boji, partiji. Kroji ručno ili uz upotrebu šablona i sprava za krojenje - kružnih noževa, noževa na traci, sprava za izrezivanje, pritiskanje i slično. Na kraju kompletira i slaže iskrojene i označene delove odeće, šije ih i dorađuje. Radi u zatvorenoj prostoriji, sedeći ili stojeći, u nagnutom položaju, uz manju buku.

Livac kalupar

Savremeni zanati Umetnički zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Livac može liti različite upotrebne predmete (na pr. česme, kotliće, kandelabre, klupe itd.) ili delove koji se mogu upotrebiti u industriji, građevinarstvu ili poljoprivredi. Poznaje postupke livenja, osobine materijala i postupke za izradu modela, kalupa i jezgara.

Metalobrusač

Industrijska proizvodnja Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Metalobrusač obrađuje razne predmete od metala specijalnim brusilicama i kontroliše tačnost i kvalitet obrade. U toku rada rukuje specijalnim – prethodno podešenim brusilicama. Za kontrolisanje i merenje koriste mikrometre, univerzalne uglomere. Rade u zatvorenom prostoru. Često su izloženi buci mašina. Rade uglavnom u stojećem položaju, a mogu podizati i teže predmete. Obavezno u toku rada nose zaštitna odela i naočare. Posao obavljaju samostalno. Međutim, čitav proces proizvodnje i obrade metala lančano je povezan, pa radnik na brusilici tesno sarađuje sa ostalim obrađivačima metala.

Obućar

Savremeni zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Pravi modnu, svakodnevnu ili sportsku obuću. Skicira model, odabira materijale i izrađuje šablone (crtež, šnit) na osnovu kojih kroji delove obuće. Iskrojene delove spaja šivenjem ili lepljenjem. Napravljenu obuću doteruje – ravna ivice, boji, ukrašava detaljima. Može da radi u fabrikama obuće, gde rukuje mašinama kojima izradjuje samo jedan deo obuće, ili da kao samostalni zanatlija, pravi obuću po meri i popravlja iznošenu obuću.

Operater mašinske obrade

Industrijska proizvodnja Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Radi na opsluživanju i podešavanju automatskih, poluautomatskih, specijalnih i univerzalnih mašina. Proizvodi različite mašinske elemente za manje složene delove. Priprema mašine, alate i materijale za rad. Obradu materijala obavlja alatnim mašinama (strug, glodalica, bušilica i brusilica), ali i numerički upravljanim mašinama. Koristi i specijalne kompjuterske programe. Radi u zatvorenom prostoru, uglavnom stojeći.

Pivar

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Učestvuje u svim fazama proizvodnje različitih vrsta piva. Kontroliše proces proizvodnje, sirovine, poluproizvode, gotove proizvode, pomoćne sirovine i ambalažu. Odabira sirovine i priprema za proizvodnju sladovine. Dozira hmelj i kuva sladovinu sa hmeljom. Dorađuje i otače pivo u ambalažu. Vodi računa o skladištenju i čuvanju piva. Uzima uzorke za laboratorijsku kontrolu. Radi uglavnom u zatvorenom i veštački osvetljenom prostoru kao što su pivare.

Plastičar

Savremeni zanati Umetnički zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Ovaj umetnički zanat povezuje tradicionalna i moderna znanja i iskustva sa dostignućima savremene tehnologije. Plastičari umetničkih predmeta treba da imaju visok nivo opšte kulture, kreativnost i smisao da se umetnički iskažu koristeći plastične mase za kreiranje različitih predmeta za svakodnevnu upotrebu, u industriji, tehnici i u izradi umetničkih dela.

Prehrambeni tehničar

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Kontroliše kvalitet sirovina i finalnih proizvoda u tehnološkim laboratorijama (ispitivanje mikrobioloških, biohemijskih, hemijskih osobina i dr.). Nadgleda tehnološke procese čišćenja, pranja, ljuštenja, konzerviranja, fermentiranja, destilisanja, pasterizovanja hrane. Organizuje prijem, čuvanje i pakovanje prehrambenih sirovina, kao i rad proizvodnih linija u preradi namirnica (mleka, voća, povrća, brašna, šećera...).Vodi brigu o pakovanju gotovih proizvoda u odgovarajuću ambalažu. Radi u zatvorenom prostoru, mahom stojeći, hodajući ili sedeći za različitim tehničkim uređajima i mernim instrumentima.

Prerađivač mleka

Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Prima sveže mleko i hemijski ga kontroliše. Priprema linije i uređaje za preradu mleka i mlečnih proizvoda. Radi na proizvodnji i pakovanju fermentisanih proizvoda (jogurt, kiselo mleko, ...), sireva, maslaca, praškastih proizvoda i sladoleda. Skladišti i distribuira mleko i mlečne proizvode. Radi u zatvorenom prostoru, stojeći ili u pokretu.

Proizvođač prehrambenih proizvoda

Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Priprema sirovine i potrebne dodatke za proizvodnju i preradu voća, povrća bezalkoholnih pića, konditorskih proizvoda (slatkiša), ulja, šećera... Rukuje mašinama i uređajima u proizvodnji, preradi i pakovanju prehrambenih proizvoda. Radi u zatvorenom prostoru, pretežno stojeći i u pokretu, pri visokim ili niskim temperaturama, povećanoj vlažnosti vazduha, uz prisustvo organske prašine od šećera, brašna kakao mase itd.

Sitoštampar

Savremeni zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Sam naziv objašnjava da se radi o nanošenju boje kroz finu mrežu koja je zategnuta na odgovarajući drveni ili metalni okvir nalik na sito. Kroz otvore na mrežici boja se pomoću gumenog valjka potiskuje na podlogu koja se štampa. To može biti bilo kakva podloga (papir, plastika, tekstil, metal, drvo, staklo, keramika). Takođe mogu biti i različite forme i dimenzije (majice, olovke, bedževi, upaljači, boce, šolje, čaše, tegle, burad...). Za obavljanje ovog posla potrebna je preciznost, urednost, strpljenje i kreativnost jer se pored štampe vodi računa o doziranju boja koje se nanose po preciznim pravilima. U radu se koristi kompjuter. Radi se u zatvorenoj prostoriji. Sitoštampar je u radu izložen hemijskim isparenjima te treba da vodi računa o merama zaštite na radu.

Stolar

Savremeni zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Izrađuje, sklapa, montira ili popravlja različite predmete od drveta (prozori, vrata, nameštaj...). Predmete na kojima radi prvo premerava i skicira, a potom pristupa obradi. Obrada obuhvata sečenje, brušenje, bušenje, glodanje, dubljenje drva. U radu stolar koristi: lenjir, olovku, marker, libelu, eksere, strug, dleta, turpije, testere... Stolari uglavnom rade u zanatskim radionicama ili u fabričkim halama. Ukoliko imaju slonosti ka umetnosti, mogu se obučiti za restauraciju i održavanje antiknog nameštaja. Građevinski stolari deo radnog vremena provode na građevini.

Tapetar - dekorater

Savremeni zanati Umetnički zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Tapacira - "presvlači" nameštaj. Bira, meri i kroji tkaninu. Na drvene delove nameštaja slaže opruge, sunđere, vunu, sintetičke materijale i oblaže ih različitim dekorativnim tkaninama, skajem i kožom. Oblaže i sedišta automobila, autobusa, sedišta u vozovima, brodovima, avionima. Radi u zatvorenim prostorima, industrijskim pogonima, ili privatnim radionicama, stojeći, pretežno pognut, izložen prašini i buci.

Tehničar grafičke dorade

Savremeni zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Prilikom izrade grafičkog proizvoda, u poslednjoj fazi koja je veoma važna i složena, obavezno se obavlja dorada. Grafički se dorađuju knjige, zaštitne korice, albumi, fascikle, kutije, brošure, prospekti, katalozi, sveske, blokovi, etikete, kartice, omotnice, fascikle, koverte, ukrasne kese... Tehničar podešava mašine, izrezuje registre, numeriše strane i ukrašava korice (otisak i zlatotisak) Posao obavlja u zatvorenoj prostoriji, uz prisustvo raznih mirisa (lepak, boja). Radi na različitim mašinama, zavisno od vrste proizvoda, ali dosta poslova obavlja ručno. Materijali koji se prerađuju su: razne vrste papira, karton, lepenke ravne i valovite, folije, koža i platno koji služe za formiranje, sastavljanje i ulepšavanje proizvoda.

Tehničar mehatronike

Industrijska proizvodnja Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Ovo zanimanje objedinjuje različita znanja i veštine iz područja iz oblasti elektronike, teorije sistema automatskog upravljanja, mehanike, hidraulike, pneumatike, računarstva, robotike i merenja. Tehničari mehatronike su osposobljeni da održavaju i popravljaju opremu i tehnička sredstva u različitim delatnostima (oblasti elektrotehnike, mašinstva, optike, medicine, itd). Mogu da održavaju i popravljaju medicinsku, mernu i regulacionu opremu, kancelarijske, kućne i optičke aparate, merne instrumente, pneumatske, hidraulične i električne uređaje itd.

Tehničar za biotehnologiju

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Tehničar za biotehnologiju radi na izdvajanju i prečišćavanju biljnih i životinjskih sirovina, koje se prevode u hranu (ulje, šećer, skrob). Koristeći aktivnosti mikroorganizama biotehnološkim putem mogu se proizvoditi mnoge materije koje su od velikog značaja za čoveka i to: hrana (fermentisani mlečni proizvodi, pekarski kvasac, organske kiseline, pivo, vino, alkohol itd., ), lekovi (antibiotici, vitamini, enzimi, hemikalije i energenti). Radi u zatvorenom i veštački osvetljenom prostoru stojeći ili sedeći. Moguća je prisutnost isparenja kao i dodir sa supstancama štetnim po zdravlje. U skladu sa propisima zaštite na radu potrebna je upotreba zaštitne opreme.

Tehničar za grafičku pripremu

Industrijska proizvodnja Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Priprema materijal za štampu na osnovu zahteva klijenta (unos teksta, izbor slova, izgled strana, boja, kvaliteta papira, povez, postavljanje fotografija, tabela, ilustracija...). Oblikuje izgled proizvoda za odgovarajuće štamparske forme i za različite tehnike štampe (sitoštampa, visoka-folio štampa, flekso štampa, ofset štampa digitalna štampa). Pored prijema porudžbine, proračunava troškove štampanja, prati proces i sarađuje sa svima koji su uključeni u izradu proizvoda. Potrebno je korišćenje savremenih kompjuterskih programa i veština slepog kucanja.

Tehničar za industrijsko - farmaceutsku tehnologiju

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Učestvuje u industrijskoj proizvodnji lekovitih masti, tableta, kapsula, praškova, sredstava za sprečavanje bolesti ( vakcina, vitamina, dezinfekcionih sredstava), rastvora za injekcije i infuziju, kapi za uho, oči i nos, antibiotika... Prati, kontroliše i skladišti sirovine, poluproizvode i gotove proizvode. Radi u zatvorenom prostoru. Moguća je prisutnost isparenja kao i dodir sa supstancama štetnim po zdravlje. U radu koristi zaštitnu opremu, rukavice, naočare i maske, a propisano je i nošenje sterilne obuće i odeće.

Tehničar za kozmetičku tehnologiju

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Priprema i vrši izbor osnovnih i pomoćnih sirovina koje ulaze u sastav kozmetičkih proizvoda. Učestvuju u proizvodnji kozmetičkih proizvoda (parfimerijski proizvodi, dekorativna kozmetika, kreme, losioni, boje, šamponi, paste). Vodi računa o pravilnom skladištenju sirovina i gotovih kozmetičkih proizvoda. Radi u zatvorenom prostoru. Moguća je prisutnost isparenja kao i dodir sa supstancama štetnim po zdravlje. U skladu sa propisima zaštite na radu potrebna je upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočara i maski, a propisano je i nošenje sterilne obuće i odeće.

Tehničar za robotiku

Industrijska proizvodnja Mašinstvo Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Osposobljen je za rad na računarima, CNC mašinama i industrijskim robotima.To je multidisciplinarna naučna oblast koja objedinjuje poznavanje elektronskih sistema, mehatronskih komponenti i veštačke inteligencije. Njihova primena u realnom okruženju omogućava automatizaciju proizvodnje radi povećanja kvaliteta proizvoda, kraćeg vremena i manjih troškova proizvodnje. Roboti zamenjuju ljude na opasnim radnim mestima. Roboti se najčešće koriste za zavarivanje, za montažu, za obradu rezanjem (najčešće bušenje), kao merne mašine, za farbanje.

Tekstilni tehničar

Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 4
Učestvuje u stvaranju različitih vrsta materijala u fabrikama tekstila, primenom proizvodnih procesa predenja, tkanja i pletenja. Kontroliše rad mašina i proizvoda. Bavi se i oplemenjivanjem tekstila. Stara se o efikasnom organizovanju proizvodnje, kontroli tehnološkog procesa i kvalitetu rada i proizvoda. Poznaje poslove na predenju vlakana od pamuka, vune i sintetike, premotavanju pređe na kalemove, pripremi osnove i potke… Poznaje proizvodnju na razbojima i mašinama za pletenje. Posao obavlja u zatvorenim prostorijama, stojeći i u pokretu. Izložen je buci, tekstilnoj prašini, povišenoj temperaturi, vlazi i mirisu hemikalija.

Zavarivač

Savremeni zanati Industrijska proizvodnja Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Suštinu rada čini postupak kojim se ivice metala zagrevaju do tačke topljenja, da bi se u takvom stanju izvršilo spajanje. Postoje dve osnovne specijalnosti za zavarivače: gasni i elektro zavarivač. Na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije priprema, obavlja i kontroliše zavarivanje. Koristi posebne aparate za elektro ili gasno zavarivanje. Ovo zanimanje je veoma traženo. Varioci (zavarivači) koji se usavršavaju i poseduju posebne dokaze (ateste) o svojoj stručnosti, imaju mogućnost brzog zapošljavanja. Znanja i veštine se stiču na posebno organizovanim obukama. Rad se obavlja na otvorenom ali i u fabričkim halama, radionicama, često na visini. Pored preciznosti potrebna je i dobra psihofizička izdržljivost. Obavezno je korišćenje zaštitne opreme.

Livac umetničkih predmeta

Savremeni zanati Umetnički zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 4
Livac poznaje postupke livenja, osobine materijala i postupke za izradu modela, kalupa i jezgara. Livci umetničkih predmeta liju nakit i umetničke predmete i mogu izraditi proizvod počev od osmišljavanja idejne skice i vajanja modela, sve to pripreme kalupa, odlivanja i završne obrade umetničkog dela.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF