Zanimanja


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Kultura i umetnost

Dizajner odeće

Kultura i umetnost Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Osmišljava izgled odevnih predmeta imajući u vidu njihovu namenu (na pr. svakodnevna, svečana, radna, sportska, zaštitna odeća itd.), vrstu i svojstva tkanine itd. Na osnovu idejnog rešenja modeluje i daje uputstva ili samostalno izrađuje odevne predmete ili modne detalje. Odeća se može izrađivati kao unikatna, serijska, u kolekcijama, itd. Može raditi u samostalnom krojačkom salonu, ali i kao član tima u proizvodnom procesu većeg obima.

Dizajner proizvoda od kože

Kultura i umetnost Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Osmišljava izgled različitih predmeta od kože (odeća, obuća, kožna galanterija i različiti predmeti za široku upotebu). Na osnovu idejnog rešenja modeluje i daje uputstva ili samostalno izrađuje predmete od kože. Potrebno je poznavanje tehnologije kako bi predmeti od kože bili lepi i funkcionalni. Predmeti od kože mogu se izrađivati kao unikati ili u seriji. Dizajner proizvoda od kože može raditi samostalno i kao član tima u proizvodnom procesu većeg obima. Jedan od stručnih predmeta ovog oglednog obrazovnog profila je i italijanski jezik.

Dizajner tekstilnih materijala / tehničar dizajna tekstila

Kultura i umetnost Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Osmišljava izgled tekstilnih materijala: njihovu boju, nijansu, dezen, teksturu, prepletaj i slično. Idejna rešenja koja izrađuje primerena su tekstilu različitih namena (odevni tekstil, dekorativni tekstil za opremanje enterijera, umetnički predmeti od tekstila...). Poznaje osobine različitih vrsta tkanina i pletenina, tehnologiju izrade i oplemenjivanja tekstilnih materijala u industrijskoj proizvodnji. Može i samostalno da izrađuje tekstilne materijale za odevne i dekorativne predmete. Poznaje osobine različitih vrsta tkanina i tehnike kao što su tkanje, slikanje na tekstilu, štampa tekstila i drugo, te može da izrađuje i unikatne tekstilne predmete.

Dizajner zvuka

Javno informisanje i mediji Kultura i umetnost Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Uz znanja i alate iz raznih multimedijalnih oblasti (film, TV, radio, pozorište, računari, internet,...) dizajneri zvuka mogu samostalno da snimaju, uobličavaju, "miksuju" i aranžiraju muzičke priloge za potrebe različitih medija, a mogu i da komponuju manje muzičke oblike. Dizajneri zvuka mogu da obavljaju poslove muzičkog producenta, muzičkog saradnika, tonskog snimatelja, tonskog snimatelja muzike, mikromana, kompozitora kratkih formi za radio, televiziju i druge medije. Radno vreme je prilagođeno potrebama posla.

Fotograf

Javno informisanje i mediji Kultura i umetnost Snalaženje sa ljudima Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Fotografiše i obrađuje crno - bele i fotomaterijale u boji. Koristi tradicionalnu i savremenu tehnologiju. Obavlja ceo proces od fotografisanja, do izrade fotografije. Poznaje različite tipove aparata i njihove mogućnosti uključujući i objektive i ostalu potrebnu opremu. Kod digitalne fotografije fotograf na računaru može da menja boju, dimenzije, kontrast i sl. Fotografije može da koristi pri izradi različitih proizvoda, knjiga, postera, oglasnih panoa, reklamnog materijala (majice, bedževi i sl). Zavisno od namene, fotograf osmišljava uslove fotografisanja. Po potrebi radi u timu (svetlo, rekviziti, stajling...). Može se specijalizovati za portrete, dokumentarnu fotografiju, modnu fotografiju itd. Radni uslovi zavise od mesta na kome je zaposlen. Kad fotografiše, može biti i u zatvorenom studiju i na otvorenom prostoru. Razvijanje filma i izrada tradicionalne fotografije obavlja se u zatvorenim mračnim komorama.

Igrač

Kultura i umetnost Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Igrači se školuju u srednjim baletskim školama, na odsecima za klasičan balet (igrač klasičnog baleta), savremenu igru (igrač savremene igre) i narodnu igru (igrač narodne igre). Sa diplomom o završenoj srednjoj baletskoj školi može se raditi kao baletski igrač u pozorištu ili profesionalnoj igračkoj trupi. Napomena: Srednja baletska škola može se upisati posle završene osnovne baletske škole i položenog prijemnog ispita. U izuzetnim slučajevima, kandidati koji nisu završili osnovnu baletsku školu mogu upisati srednju baletsku školu ukoliko pre polaganja prijemnog ispita polože diferencijalne ispite (ispite kojima dokazuju predznanja koja odgovaraju nivou završene osnovne baletske škole).

Konzervator kulturnih dobara

Kultura i umetnost Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Otklanja oštećenja na umetničkim delima (restauracija), posebnim tehnikama ih štiti od daljeg propadanja (konzervacija). Može raditi u okviru stručnih timova pri galerijama i muzejima. Posao konzervatora uključuje visok stepen znanja, strpljenja i odgovornosti kako bi se donela odluka koji su postupci najbolji za konkretno delo. Uz različite tehnologije zaštite upoznaje i veliki broj umetničkih tehnika (štafelajno slikarstvo, zidno slikarstvo, ikonopisanje, vajanje,...) te može i samostalno da stvara umetnička dela.

Muzički izvođač

Kultura i umetnost Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 4
Osnovna delatnost muzičkog izvođača je izvođenje vokalnog ili instrumentalnog dela. Zavisno od interesovanja i sklonosti ispoljenih u osnovnoj muzičkoj školi može se birati među sledećim odsecima i instrumentima: klavirski, gudački (violina, viola, violončelo, kontrabas), duvački (flauta, klarinet, oboa, truba, trombon, horna, fagot), odseci za harmoniku, harfu, gitaru, udaraljke, džez muziku, ranu muziku, pevanje (solo, crkveno,...). Muzički izvođač može da radi na velikoj muzičkoj sceni (uz dodatno obrazovanje na Muzičkoj akademiji to može biti opera, filharmonija,...), najčešće u različitim orkestrima, kulturno-umetničkim društvima i sl. ili u ugostiteljskim objektima (hoteli, restorani, klubovi...). Ako su instrumentalisti mogu se baviti i popravkom instrumenata. Nastupaju kao solisti ili u grupi, mogu biti stalno zaposleni ili slobodni umetnici. Ponekad mogu raditi i kao predavači. - Napomena: Zvanje muzičkog izvođača može se steći u srednjim muzičkim školama. Da bi se upisala srednja muzička škola za muzičkog izvođača, neophodno je završiti nižu muzičku školu. U izuzetnim slučajevima, kandidati koji nisu završili osnovnu muzičku školu mogu upisati srednju muzičku školu ukoliko pre polaganja prijemnog ispita polože diferencijalne ispite (ispite kojima dokazuju predznanja koja odgovaraju nivou završene osnovne muzičke škole).

Muzički saradnik

Javno informisanje i mediji Kultura i umetnost Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Zvanje muzičkog saradnika (muzički saradnik - teoretičar ili muzički saradnik - etnomuzikolog) stiče se izborom teoretskog smera u srednjim muzičkim školama. Muzički saradnik može raditi u pripremi muzičke podloge za reklame, filmove, radio i TV emisije. Sarađuje sa muzičkim urednikom; savetuje urednike ili režisere pri izboru muzike koja najviše odgovara njihovom delu ili zamisli. Može raditi i u predškolskim ustanovama kao stručni saradnik - tokom školovanja stiče znanja o dirigovanju i dečjem orkestru.

Konzervator kulturnih dobara - Preparator zidnog i štafelajnog slikarstva

Umetnički zanati Kultura i umetnost Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Preparator mora poznavati teoriju i praksu vezanu za različite tehnike koje usporavaju i sprečavaju propadanje materijala. Ovo podrazumeva poznavanje materijala, konzerviranja, tehnološkog istraživanja, restauracije i održavanja. Posao preparatora je vrlo odgovoran, jer svaki pogrešan postupak može da ošteti predmet od velike vrednosti. Preparatori se mogu specijalizovati za knjige, eksponate od keramike, stakla, tekstila, kože i drugih materijala.

Tehničar dizajna ambalaže

Kultura i umetnost Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Dizajnira različite vrste ambalaže za proizvode poput kozmetičkih preparata, namirnica, igračaka, kućnih aparata i raznih predmeta široke potrošnje. Dizajn ambalaže uključuje grafički dizajn i dizajn pakovanja u skladu sa željenim vizuelnim identitetom proizvoda i osobinama materijala koji se koriste za ambalažu. Tehničar dizajna ambalaže radi timski i individualno, pretežno za računarom, koristeći odgovarajuće kompjuterske programe.

Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda

Kultura i umetnost Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Učestvuje u osmišljavanju unutrašnjeg izgleda prostora: stambenih objekata, preduzeća ili javnih ustanova, pa tako i nameštaja, opreme i dekoracije za enterijer različite namene. Učestvuje u dizajniranju različitih proizvoda (na pr. predmeta svakodnevne upotrebe, prevoznih sredstava, tehničkih uređaja...) vodeći računa o njihovoj funkciji. Radi individualno i u timu, pretežno za računarom, koristeći odgovarajuće kompjuterske programe. Na ovom smeru učenici upoznaju ceo proces dizajniranja počev od idejnog rešenja, preko tehničke dokumentacije, do realizacije. Model finalne verzije industrijskog proizvoda izrađuje se u različitim materijalima – u plastici, drvetu, staklu, gumi, metalu.

Tehničar dizajna grafike

Javno informisanje i mediji Kultura i umetnost Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Likovno uređuje knjige, časopise, brošure, plakate, reklamne materijale i sl. prema potrebama i zahtevima klijenata. Osmišljava vizuelni identitet firme: dizajnira zaštini znak (logotip), koverte, memorandum i sl. Predmeti ili znakovi koje dizajnira su privlačni, uočljivi i prepoznatljivi. Osim odgovarajućih kompjuterskih programa (grafički programi, priprema za štampu), tokom školovanja uči crtanje i slikanje - ovaj obrazovni profil je u ponudi srednjih škola za dizajn i umetničkih škola. Može raditi u štamparijama, firmama, elektronskim medijima i sl. ili samostalno.

Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda

Kultura i umetnost Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Na osnovu zahteva klijenta dizajnira grafičke proizvode poput vizit karti, kalendara, postera, brošura, raznih drugih štampanih reklamnih materijala, ali i novina, časopisa, knjiga itd. Primenjuje znanja iz oblasti likovnih i primenjenih umetnosti i odgovarajućih kompjuterskih programa. Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda (dizajner grafičkih proizvoda) prati celokupan proces izrade grafičkog proizvoda u štampariji. Idejna rešenja kreira u skladu sa tehničko-tehnološkim mogućnostima štamparije. Radi individualno i timski, pretežno za računarom. Može raditi u štamparijama, firmama, elektronskim medijima itd. ili samostalno.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF