Zanimanja


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Rad sa životinjama

Poljoprivredni tehničar

Rad sa životinjama Rad sa biljkama Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Organizuje i nadgleda proizvodnju biljnih kultura: ratarskih, voćarskih, vinogradarskih i proizvodnju i uzgoj domaćih životinja. Radi i u drugim granama poljoprivredne proizvodnje – pčelarstvu, ribarstvu... Zbog velike raznovrsnosti poslova, poljoprivredni tehničar može obavljati tzv. specijalizovane poslove: tehničar-vrtlar, tehničar-stočar, tehničar fitofarmaceut (zaštita bilja). Rade na otvorenom i zatvorenom prostoru. U radu koristi različita hemijska sredstva za suzbijanje štetočina, korova i bolesti i zato je potrebno je da primenjuje mere zaštite.

Šumar

Rad sa životinjama Rad sa biljkama Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Štiti šume od bespravne seče, sprovodi mere zaštite šume od požara. Sadi drveće i zelenilo, uređuje drvorede, kontroliše seču drveća, sakuplja bilje i gljive. Radi na uzgoju i čuvanju divljači. Učestvuje u organizovanju lova na divljač i održavanju lovnih objekata. Radi na otvorenom, pretežno sam, izložen različitim vremenskim uslovima.

Šumarski tehničar

Rad sa životinjama Rad sa biljkama Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Prikuplja podatke o svojstvima šumskog područja, o biljnom i životinjskom svetu, a posebno o retkim, zakonom zaštićenim vrstama. Prati rast drveća, brine o njihovoj zaštiti od bolesti i štetočina. Određuje i označava delove šume koji su predviđeni za seču i za pošumljavanje. Proračunava količinu drva koja će se dobiti sečom, planira gradnju šumskih puteva, prati i nadgleda radove u šumi. Može obavljati i neka laboratorijska ispitivanja i administrativne poslove u šumarskim gazdinstvima. Radi na terenu, u prirodi, izložen različitim vremenskim uslovima.

Tehničar za lovstvo i ribarstvo

Rad sa životinjama Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Radi na uzgoju, proizvodnji, zaštiti i korišćenju divljači i ribe. Stara se o unapređivanju i kvalitetnom predstavljanju lovnoturističke ponude. Radi na popisivanju šuma, brojnog stanja divljači i ribe, organizuje vreme, mesto i način lova i ribolova, rukuje lovačkim oružjem, priprema i daje hranu i lekove divljači. Takođe, legitimiše lica zatečena u lovnim područjima i utvrđuje da li su u legalnom lovu, odnosno ribolovu. Prikuplja podatke za identifikaciju pojedinih vrsta biljnog i životinjskog sveta, učestvuje u izgradnji, održavanju i korišćenju lovnih i ribolovnih objekata, opreme i pribora. Najveći deo svog posla obavlja na otvorenom, u prirodi. Vrlo često, da bi se stiglo do teško pristupačnih mesta, koriste se terenska vozila ili se pešači. Takvi su uslovi izuzetno zdravi, ali nekomforni i naporni.

Veterinarski tehničar

Rad sa životinjama Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 4
Pomaže veterinaru u lečenju životinja. Informiše i savetuje uzgajivače životinja o načinu odgajanja i negovanja životinja. Obavlja jednostavnije preglede životinja – vrši laboratorijske preglede, daje terapiju, čisti i previja ozleđene životinje. Pomaže pri hirurškim zahvatima. Vrši veštačku oplodnju, pomaže veterinaru prilikom porođaja životinja. Sprovodi mere zaštite od zaraznih bolesti i parazita putem vakcinisanja životinja. Sprečava širenje zaraznih bolesti i epidemija u stočarstvu. Radi u veterinarskim ambulantama ili na farmama koje gaje životinje.

Zootehničar

Rad sa životinjama Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 4
Gaji, neguje, brine o zdravlju domaćih životinja (stoka i živina). Brine i o životinjama u zoološkim vrtovima, o uzgoju kućnih ljubimaca (psi, mačke, zamorci, akvarijumske ribice, ukrasne ptice i egzotične životinje). Bavi se i pčelarstvom, ribarstvom i sportskim konjarstvom. Radi kao samostalni uzgajivač ili na farmama, ribnjacima, ergelama... Za ovo zanimanje je značajno odsustvo gadljivosti na telesne izlučevine životinja.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF