Zanimanja


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja Saobraćaj i telekomunikacije

Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma


Broj godina školovanja: 4

Radi na složenim transportnim sistemima koji se odnose na tokove putnika, robe i prtljaga u vazdušnom saobraćaju. Održava sisteme i omogućava da se vazdušni saobraćaj nesmetano odvija. Testira mehatronski sistem, održava instalacije tog sistema i montira njegove komponente. Poseduje sledeća stručna znanja: priprema elektromašinskih materijala, hidraulika i pneumatika, električni pogoni i oprema, digitalna elektronika, merni pretvarači, mikrokontroleri, sistemi upravljanja, modelovanje sa analizom elemenata i konstruisanjem, testiranje i dijagnostika rada sistema, održavanja i montaža.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF