Dosadašnji uspeh


Školske ocene nisu najvažnije kada biraš zanimanje, ali mogu biti važne kada se upisuješ u školu za koju vlada veliko interesovanje. Tada prednost imaju oni koji imaju bolje ocene. Ako prosek tvojih ocena nije dovoljan za upis u školu koja te zanima, razmisli o drugim mogućnostima.

Kalkulator školskog uspeha

Proveri koliko imaš bodova - upiši prosečne ocene na kraju razreda, za oznaku decimale koristi tačku:

VI razred: , VII razred: , u VIII razredu očekujem:

Ukoliko znaš koliko je bodova bilo potrebno prošle godine za školu ili smer koji želiš da upišeš, možeš upisati ovde:

 

Broj bodova dovoljan da se upišeš u određenu školu zavisi od toga koliko bodova iz škole imaju učenici koji se te godine prijavljuju i koliko su bodova stekli na završnom ispitu. Pošto se taj broj ne zna unapred, potrebno je da pogledaš koliki je bio najmanji broj bodova poslednjih nekoliko godina. Mnogi podaci dostupni su na sajtu Ministarstva prosvete i nauke i u Informatoru Prosvetnog pregleda.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF