Srednje škole


Gimnazije

U gimnazijama se učenici pripremaju za dalje školovanje na fakultetima ili visokim školama strukovnih studija.

Gimnazije pružaju široko opšte obrazovanje. Školovanje traje četiri godine - za to vreme mogu se otkriti ili razviti interesovanja za određene oblasti. Odlazak u gimnaziju omogućava da se preispita odluka, da se steknu različita znanja i iskustva, a time i da se donese zrelija odluka.

Postoje sledeći tipovi gimnazija:

1. Gimnazija sa smerovima

Društveno-jezički smer:
preovlađuju strani jezici i sadržaji društvenih nauka (maternji jezik i književnost, istorija, istorija umetnosti, filozofija, sociologija, psihologija).

Prirodno-matematički smer:
veći broj časova posvećen je predmetima prirodnih nauka (matematici, fizici, hemiji, biologiji, informatici).

Smerovi u gimnaziji pružaju znanja i pripremaju za upis odgovarajućih fakulteta ili visokih škola - na primer, društveno - jezički smer za upis filozofskog, filološkog, pravnog fakulteta, fakulteta političkih nauka ..., prirodno - matematički smer za upis npr. elektrotehničkog, mašinskog, biološkog i hemijskog fakulteta, visokih tehničkih škola ...

2. Gimnazija opšteg tipa

Gimnazija opšteg tipa je "na pola puta" između prirodno-matematičkog i društveno-jezičkog smera: približno podjednako su zastupljeni predmeti društvenih i prirodnih nauka. Učenici kojima dobro idu kako prirodni predmeti, tako i jezici i društveni predmeti, mogu razmisliti o gimnaziji opšteg tipa - posebno ako za sada ne mogu da se opredele da li ih više interesuje prirodno-matematička ili društveno-jezička oblast.

Ovaj tip gimnazije pruža predznanja za pripremu različitih prijemnih ispita. Npr., ako je neko neodlučan između studija istorije ili medicine, u gimnaziji opšteg tipa imaće prilike da stekne dovoljno predznanja kako iz istorije, tako i iz hemije i biologije.

3. Vojna gimnazija

Vojna gimnazija priprema učenike za nastavak školovanja na vojnim akademijama. Učenici stiču opšta znanja od značaja za studije na Vojnoj akademiji. Posvećuje se pažnja razvoju motivacije, kao i etičkih osobina ličnosti neophodnih za poziv profesionalnog oficira.

Svi učenici stanuju u Internatu Vojne gimnazije i nose civilnu odeću koju im obezbeđuje škola.

www.gimnazija.mod.gov.rs

4. Gimnazija za učenike sa posebnim sposobnostima

- Filološka gimnazija
- Matematička gimnazija
- Gimnazija za učenike sa
  posebnim sposobnostima za
  fiziku

- Gimnazija za sportiste

Gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima, kao i odeljenja u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, imaju poseban prijemni ispit. O tome možeš detaljnije pročitati u Konkursu za upis u srednju školu, brošuri u izdanju Prosvetnog pregleda.

Ne zaboravi! Gimnazija ne osposobljava ni za jedno zanimanje.
Ako se posle gimnazije ne završi fakultet ili visoka škola strukovnih studija, teško je zaposliti se bez dodatne kvalifikacije - nekog dodatnog kursa i odgovarajuće diplome.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF