Srednje škole


Škole za učenike sa smetnjama u razvoju

U Konkursu za upis u srednju školu, koji izlazi svake godine (Prosvetni pregled, Ministarstvo prosvete i nauke) pogledaj više informacija o tome koje škole i obrazovni profili postoje i koji su uslovi za upis.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF